Ceník

Vždy jsou v rámci ceny dostupné všechny moduly systému
Doživotní aktualizace všech modulů v rámci provozních nákladů

1. Cena za implementaci systému

Cena za přechod systému závisí na:

 • Původní systém (současný poskytovatel, verze používaného softwaru, atd.)
 • Na velikosti knihovny (množství svazků)
 • Cena se tedy může značně lišit, vždy tvoříme individuální kalkulace přechodu na knihovní systém Koha s katalogem VuFind.

2. Cena za provoz systému Koha a VuFind

Cena zahrnuje kompletní náklady na provoz infrastruktury:

 • Pronájem serverů v profesinálním data centru
 • Obnova hardwaru (každých 5 let)
 • Garantovaná konektivitu 1 000 Mbit/s
 • Zálohování (á 24 hodin)
 • Záložní zdroj
 • Licence
 • Elektřina

Provoz služby vám zajistí tito lidé:

Správce IT infrastruktury (serverů)

 • Monitoring služby (1500 testů/hodinu - cpu, ram, odezva web serveru, atd.)
 • Obnova hardwaru
 • Zálohování a obnova dat
 • Zabezpečení proti útokům

Správce aplikační vrstvy

 • Aktualizace systému Koha a VuFind
 • Manuální zásahy do databáze
 • Konfigurace celého systému
 • Vytváření individuálních exportních sestav

Zákaznická podpora

 • Řešení základních funkcionalit
 • Základní nastavování (výpůjční pravidla apod)
 • Školení
 • Koordinace mezi knihovnou a TeamLibrary

...