Jak přejít na knihovní systém Koha?

Přechod na knihovní systém Koha se skládá z hlavních kroků:

  • Instalace systému Koha
  • Konfigurace systému (tiskové sestavy, pobočky,poplatky, výpůjční pravidla, atd.)
  • Export biblio dat z původního systému
  • Import biblio dat do Kohy ve formátu MARC21
  • Export uživatelských účtů => import do Koha systému
  • Export / import čtenářské historie
  • Export / import ostatních transakčních dat (poplatky apod.)

Hlavním cílem implementace je přenesení veškerých dat z původního systému a spuštění systému Koha bez výpadku služeb pro čtenáře (max. 1 den).

Jak implementujeme systém Koha?

  • PŘÍPRAVNÁ ČÁST

Instalace a konfigurace knihovního systému, exporty dat, čištění a jejich oprava.

  • SPUŠTĚNÍ

Re-import zcela aktuálních dat z původního systému a spuštění provozu, školení, doladění klíčových procesů v knihovně, konfigurace počítačů a čteček na všech pobočkách.

  • POST-IMPLEMENTAČNÍ PODPORA

Ladění systému, úpravy tiskových sestav a výstupů, napojení na souborný katalog, atd.