VISK3: podpora a implementace
knihovního systému Koha a katalogu VuFind

Žádost

  • Implementaci systému Koha lze ko-financovat z dotačního titulu VISK3
  • V dotačním titulu VISK3 je k dispozici cca 20 000 000 Kč každý rok
  • Knihovny mají povinnost 30% spoluúčasti na projektu
  • Pomůžeme vám se zpracováním dotační žádosti pro vaší knihovnu
Ministerstvo kultury ČR

Uplatnitelné náklady

  • Instalace cloudové verze Koha a VuFind
  • Konfigurace systému (pobočky, tiskové sestavy atd.)
  • Přenos biblio dat ze stávajícho systému (UniMark na MARC21)
  • Přenos uživatelů (detaily, registrace, atd.)
  • Přenos transakčních dat (historie výpůjček, poplatky atd.)
  • Zaškolení do systému